นโยบายการจัดส่ง


เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19: ขณะนี้เรามีข้อเสนอส่งฟรีให้กับทุกคำสั่งซื้อ

พัสดุจะถูกส่งมาที่หน้าบ้านคุณผ่านทาง NinjaVan เป็นจำนวน RM13 แบบฟรี ๆ โดยจะใช้เวลา 3-8 วันทำการ หลังจากคำสั่งซื้อถูกจัดส่ง

NinjaVan จะให้ หมายเลขติดตาม และรายงายความคืบหน้าผ่านทางข้อความ sms.

สหรัฐอเมริกา

พัสดุจะถูกส่งมาที่หน้าบ้านคุณ เป็นจำนวน เงิน 3$USD แบบฟรี ๆ โดยจะใช้เวลา 2-7 วันทำการ หลังจากคำสั่งซื้อถูกจัดส่ง

หมายเลขติดตาม จะได้รับมาจาก UPS หรือ DHL

สิงคโปร์

พัสดุจะถูกส่งมาที่หน้าบ้านคุณผ่านทาง NinjaVan เป็นจำนวน $4.5 SGD อิสระ โดยจะใช้เวลา 1-3 วันทำการ หลังจากคำสั่งซื้อถูกจัดส่ง

NinjaVan จะให้ หมายเลขติดตาม และรายงายความคืบหน้าผ่านทางข้อความ sms.